Record details

Title
    Petrogenesis of continental mafic dykes from the Izera Complex, Karkonosze-Izera Block (West Sudetes, SW Poland)
Statement of responsibility
    Sławomir Ilnicki
Author
    Ilnicki, Sławomir
Language
    anglicky
Source title - serial
    International journal of Earth sciences
Vol./nr.
    Vol. 99, no. 4
Pages
    p. 745-773
Year
    2010
Notes
    2 obr., 12 diagr., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Int. J. Earth Sci. (Geol. Rdsch.)
Classfication no.
    551.2
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    amfibolit
    andezit
    chemismus hornin
    diagram petrochemický
    geologie regionální
    horniny žilné
    kontaminace magmatu
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    krystalizace frakcionovaná
    metabazit
    modelování
    petrogeneze
    prvky stopové
    původ plášťový
    složení mafické
    tavení parciální
    západosudetská oblast
Geographical name
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Block
    Complex
    Continental
    Dykes
    Izera
    Karkonosze-Izera
    Mafic
    Petrogenesis
    Poland
    Sudetes
    SW
    West
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2010
Import date
    8. 8. 2012