Record details

Title
    Petrogeneze aplitů a pegmatitů klenovského masivu
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    4-5, -
Pages
    s. 181-182
Year
    1997
Notes
    Projekt: GA205/97/0514, GA ČR
Keyword
    Aplitů
    Klenovského
    Masivu
    Pegmatitů
    Petrogeneze
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012