Record details

Title
    Petrogeneze aplitů a pegmatitů klenovského masivu
Statement of responsibility
    Miloš René
Other titles
    Petrogenesis of aplites and pegmatites in Klenová pluton
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 4-5
Pages
    s. 181-183
Year
    1997
Notes
    3 obr., 1 tab., 6 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    aplit
    granitoidy
    moldanubický pluton
    pegmatit
Geographical name
    ČR-Čechy
    Okrouhlá Radouň (Jindřichův Hradec)
Keyword
    Aplitů
    Klenovského
    Masivu
    Pegmatitů
    Petrogeneze
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012