Record details

Title
    Petrogeneze granitoidních hornin s granáty východního okraje Českého masívu
Other titles
    Genesis of granitoid rocks with garnets at the eastern margin of the Bohemian Massif
Author
    Gregerová, Miroslava
    Sulovský, Petr
    Vallová, Soňa
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Petrológia a geodynamika
Pages
    1
Notes
    Akce: 2005 ; Bratislava, SR
Thesaurus term
    garnets
    granite
    petrogenesis
Keyword
    Českého
    Granáty
    Granitoidních
    Hornin
    Masívu
    Okraje
    Petrogeneze
    Východního
Abstract (in czech)
   Příspěvek shrnuje poznatky o granitoidních horninách východního okraje českého masívu. Na základě zhodnocení mikrochemismu granátů, minerálního a chemického složení granitoidních hornin je interpretována jejich geneze.
Abstract (in english)
   The paper summarizes knowledge on granitoid rocks at the eastern margin of the Bohemian Massif. Based upon the microchemistry of garnets and the mineral and chemical composition of these rocks their genesis is interpreted.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012