Record details

Title
    Petrogeneze kvarcitů zlatohorského rudního revíru
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 81-83
Year
    1997
Keyword
    Kvarcitů
    Petrogeneze
    Revíru
    Rudního
    Zlatohorského
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012