Record details

Title
    Petrológia hornín kryštalinika zemplinika
Statement of responsibility
    Anna Vozárová
Other titles
    The petrology of crystalline rocks of Zemplinicum (West Carpathians)
Author
    Vozárová, Anna
Language
    slovensky
Source title - serial
    Západné Karpaty. Séria mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza
Vol./nr.
    Roč. 14
Pages
    s. 7-59
Year
    1991
Notes
    23 obr., 20 tab.
    Zkr. název ser.: Západ. Karpaty, Sér. Mineral. Petrogr. Geochém. Metalogen.
Subject group
    amfibolit
    analýza hornin
    migmatit
    minerály
    ostrovy starších útvarů v neovulkanitech
    pH
    rula
    souvrství byštianské
    teplota
    tlak
    Západní Karpaty
Geographical name
    Byšta
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Hornín
    Kryštalinika
    Petrológia
    Zemplinika
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012