Record details

Title
    Petrology of granitoids in Pebbles from Ždánice and Račany Unit (West Carpathian flysch Zone)
Statement of responsibility
    D. Burger, Pavel Hanžl
Other titles
    International Conference Geology without Frontiers: Magmatic and Metamorphic Evolution of Central European Variscides, Abstract Volume (Variant.)
Author
    Burger, D.
    Hanžl, Pavel
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 48, no. 1-2
Pages
    p. 28-29
Year
    2003
Notes
    1 obr., 1 tab., 5 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    analýza petrografická
    chemismus hornin
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    kenozoikum
    složení granitické
    valoun
    vrásnění variské
Geographical name
    Chřiby
    ČR-Morava
    Hostýnsko-vsetínská hornatina
    Ždánický les
Keyword
    Carpathian
    Flysch
    Granitoids
    Pebbles
    Petrology
    Račany
    Unit
    West
    Zone
    Ždánice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012