Record details

Title
    Petrophysical and geomechanical properties of rock specimens of the Melchov massif
Other titles
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masívu