Record details

Title
    PGE distribution in massive sulfide deposits of the Iberian Pyrite Belt
Other titles
    Distribuce PGE v masivních sulfidech Iberijského pyritového pásu
Author
    Pašava, Jan
    Tornos, Fernando
    Vymazalová, Anna
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Mineralium Deposita
Vol./nr.
    Roč. 42, č. 3
Pages
    6
Year
    2007
Thesaurus term
    platinum group elements, massive sulfide deposits, Iberian Pyrite Belt, Spain, Portugal
Keyword
    Belt
    Deposits
    Distribution
    Iberian
    Massive
    PGE
    Pyrite
    Sulfide
Abstract (in czech)
   Prezentujeme první data distribuce platinoidu ze 7 ložisek masivních sulfidu Iberijského pyritového pásu. Nikterá z tichto ložisek mohou obsahovat významné koncentrace platinoidu. Nejvyšší obsahy tichto kovu byly zjištiny v Cu-bohatých vzorcích ze žilníku na ložisku Aguas Tenidas Este (PGE 350 ppb) a Neves Corvo (PGE 203 ppb). Normalizované koivky a pomiry Pd/Pt a Pd/Ir ve studovaných masivních sulfidech a sulfidech ze žilníku naznaeují, že platinoidy byly louženy z podložních litologických sekvencí.
Abstract (in english)
   We present first PGE data on seven massive sulfide deposits in the Iberian Pyrite Belt, one of the world largest massive sulfide provinces. Some of these deposits can contain significant PGE values. The highest PGE values were identified in the Cu-rich stockwork ores of the Aguas Tenidas Este ( PGE 350 ppb) and the Neves Corvo (PGE 203 ppb) deposits. Chondrite normalized PGE patterns and Pd/Pt and Pd/Ir ratios in the IPB massive and stockwork ores are consistent with leaching of the PGE from the underlying rock sequence.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014