Record details

Title
    Phase and textural changes of ore minerals during dynamic retrogression of eclogites
Other titles
    Fázové a texturní změny rudních minerálů při dynamické retrogresi eklogitů