Record details

Title
    Physical properties of carbonate rocks of the Bohemian Massif
Other titles
    Fyzikální vlastnosti karbonátových hornin Českého masívu