Record details

Title
    Physical properties of carboniferous and permian rocks: comparison
Author
    Konečný, Pavel
    Kožušníková, Alena
    Singh, S. K.
    Ščučka, Jiří
Conference
    Geologie hornoslezské pánve/5. : 06.11.2002-08.11.2002 : Ostrava, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Documenta geonica 2002. 5. česko - polská konference "Geologie hornoslezské pánve"
Pages
    s. 137-144
Notes
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    carboniferous
    permian rocks
    physical properties
Keyword
    Carboniferous
    Comparison
    Permian
    Physical
    Properties
    Rocks
Abstract (in english)
   Results of tests of mechanical properties of Carboniferous rocks from Czech republic and Permian rocks from India and their comparison are presented on this paper. Influence of degree of coalification, mineral (maceral) composition and diagenesis on physical properties is visible from these experiments.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012