Record details

Title
    A pioneer theory of nivation and glacigenic processes from 18th century
Other titles
    Průkopnická teorie nivačních a glacigenních procesů z 18. století