Record details

Title
    Pískovce a skalní města
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Živel Země. Planeta Země.
Pages
    s. 86-87
Notes
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    sandstones
Keyword
    Města
    Pískovce
    Skalní
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012