Record details

Title
    Pískovcové útvary v okolí Machova
Statement of responsibility
    Jan Vítek
Author
    Vítek, Jan
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 9
Pages
    s. 299
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    denudační procesy
    eroze
    hejšovinská oblast
    křída-svrchní
    ochrana přírody
    pískovce
    tvary geomorfologické
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Machov
Keyword
    Machova
    Okolí
    Pískovcové
    útvary
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012