Record details

Title
    Plakoidní šupiny žraloků (Elasmobranchii) z vnějšího flyše a předhlubně Karpat a jejich paleoekologický význam
Statement of responsibility
    Miroslav Bubík
Other titles
    Placoid scales of sharks (Elasmobranchii) from outer flysch and Carpathian foredeep and their paleoecological significance
Author
    Bubík, Miroslav
Language
    česky
Source title - monograph
    Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc.
Pages
    s. 24
Notes
    2 bibl.
Subject group
    Elasmobranchii
    karpatská neogenní předhlubeň
    metoda aktualistická
    miocén
    paleoekologie
    recent
    šupiny
Geographical name
    Brno-Lišeň
    ČR-Morava
    Pouzdřany (Břeclav)
Keyword
    Elasmobranchii
    Flyše
    Karpat
    Paleoekologický
    Plakoidní
    Předhlubně
    šupiny
    Vnějšího
    Význam
    žraloků
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 4. 2010
Import date
    8. 8. 2012