Record details

Title
    Pleistocenní kryogenní procesy na vrcholové části Stránské skály v Brně a jejich paleoklimatický význam
Statement of responsibility
    Tadeáš Czudek
Other titles
    Pleistocene cryogene processes on the summit of the Stránská skála Hill in Brno and their palaeoclimatic significance
Author
    Czudek, Tadeáš
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 86
Pages
    s. 183-189
Year
    2001
Notes
    3 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    55(1)
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    kryopedologie
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    paleoklima
    periglaciální jevy
    pleistocén-svrchní
    spraš
    zvětrávání mrazové
Geographical name
    Brno-Stránská skála
    ČR-Morava
Keyword
    Brně
    části
    Kryogenní
    Paleoklimatický
    Pleistocenní
    Procesy
    Skály
    Stránské
    Vrcholové
    Význam
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012