Record details

Title
    Plešné Lake - archives of information about Holocene and Late Pleistocene character of vegetation, landscape and lake biotope (first results)
Other titles
    Plešné jezero - archiv informací o holocenním a svrchněpleistocenním charakteru vegetace, krajiny a jezerního biotopu (první výsledky)