Record details

Title
    Počasí a klíštětem přenášená virová encefalitis v České a Slovenské republice
Author
    Mikulecký Jr., M.
    Mikulecký, M.
    Střeštík, Jaroslav
Conference
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí (28. : 22.05.2007-24.05.2007 : Úpice, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference
Pages
    S. 190-194
Notes
    Překlad názvu: Weather and tick borne viral encephalitis in the Czech and Slovak Republic
    Rozsah: 5 s. : CD ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    cross-correlation
    global warming
    tick borne encephalitis
Keyword
    České
    Encefalitis
    Klíštětem
    Počasí
    Přenášená
    Republice
    Slovenské
    Virová
Abstract (in czech)
   Byla zkoumána kroskorelace ročního výskytu klíšťové encefalitidy (KE) v České republice (1965-2003) a Slovenské republice (1980-2004) s některými vnějšími faktory. Vzrůst KE je pozorován 1-3 roky po roce s vyšší průměrnou teplotou vzduchu. Vlivem globálního oteplení případů KE přibývá a šíří se dále na sever.
Abstract (in english)
   Cross-correlation of the annual incidence of tick borne encephalitis (TBE) in the Czech Republic (1965-2003) and Slovak Republic (1980-2004) with some external factors has been evaluated. The increase of the TBE is observed 1-3 years after the year with higher average air temperature. With the global warming the increase of the TBE is observed and they spread more to the North.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013