Record details

Title
    Podíl prof. Dr. B. Fojta, CSc., na ložiskovém poznávání Jeseníků
Statement of responsibility
    Jaroslav Skácel
Author
    Skácel, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis
Vol./nr.
    Roč. 19, č. 3
Pages
    s. 148-149
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Scr. Univ. Purkyn. brun., Geol.
Subject group
    biografie
    historie geologie
    metalogenetická provincie
    moravskoslezská oblast
    provincie metalogenetická
Geographical name
    ČSFR-Morava
Keyword
    CSc
    Dr
    Fojta
    Jeseníků
    Ložiskovém
    Podíl
    Poznávání
    Prof
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012