Record details

Title
    Podkrušnohorské technické muzeum
Statement of responsibility
    Rastislav Pěgřímek
Author
    Pěgřímek, Rastislav, 1931-
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 1
Pages
    s. 41-43
Year
    2003
Notes
    3 obr.
    il.
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    069
    622
    930
Conspectus category
    069
    622
    930
Subject group
    historie
    hornictví
    muzeum
    ochrana přírody
    rudy
    severočeská pánev
    studie teoretická
    těžba
    uhlí hnědé
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Muzeum
    Podkrušnohorské
    Technické
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012