Record details

Title
    Podmínky migrace a srážení arzénu a těžkých kovů ve vodách vytékajících z opuštěných důlních děl v kutnohorském revíru a návazná rizika kontaminace životního prostředí
Statement of responsibility
    Jan Malec, Jan Kolomazník
Other titles
    The conditions of migration and precipitation of arsenic and heavy metals in the mine water in Kutná Hora ore district and the risks of contamination of environment
Author
    Kolomazník, Jan
    Malec, Jan
Language
    česky
Source title - monograph
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
Pages
    s. 54-57
Notes
    2 diagr., 2 fot.
    Anglické resumé
Subject group
    arzén
    důl opuštěný
    důlní vody
    kovy těžké
    kutnohorské krystalinikum
    rudy barevných kovů
    studie environmentálních vlivů
    voda kontaminovaná
    voda podzemní
    znečištění
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kutná Hora
Keyword
    Arzénu
    Děl
    Důlních
    Kontaminace
    Kovů
    Kutnohorském
    Migrace
    Návazná
    Opuštěných
    Podmínky
    Prostředí
    Revíru
    Rizika
    Srážení
    Těžkých
    Vodách
    Vytékajících
    životního
Abstract (in english)
   The contents of Fe, As, Zn, Cd, Cu, Pb and sulphate were analysed in the mine water and in the precipitates from this water, namely in the limous ferric ochre, manganese pearls and soft green-blue crusts. The water is most frequently very acid (pH till 1.0) and fairly mineralized (predominantly ca 5000-27000 mg/l). The experiments of precipitation and dissolution show, that is a danger of release of toxic elements from ferric ochre and contamination of environment
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012