Record details

Title
    Podmínky vzniku různých typů kalcitu a pseudomorfóz po wollastonitu v kalcitickém mramoru u Nezdic (pestrá skupina moldanubika)
Other titles
    Formation conditions of various calcite types an unusual alteration pproducts of wollastonite in calcite marble near Nezdice (Varied Group of Moldanubicum), Czech Republic