Record details

Title
    Pohár na víno č. k. 21, Ciborium č. k. 201, Nádoba na chlazení nápojů č. k. 202, Hlavička dýmky, č. k. 253, Tabatěrka č. k. 255, Košík č. k. 261, Zástěna, č. k. 437, Souprava šperků č. k. 459, Pár náušnic s korálem č. k. 470, Prsten s korálem č. k. 471.
Other titles
    Wine Cup No 21, ciborium No 201, receptacle for cooling drinks No 202, bowl of tobacco pipe No 253, snuffbox No 255, handbasket No 261, screen No 437, set jewellery No 459, pair of earings with coral No 470, ring with coral No 471
Author
    Stehlíková, Dana
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2009
Source title - monograph
    Biedermeier, umění a kultura v českých zemích 1814-1848
Notes
    Počet výtisků: 1000
Thesaurus term
    biedermeier
    haberdashery
    jewellery
    national revivalists
    silversmithwork
Keyword
    21
    201
    202
    253
    255
    261
    437
    459
    470
    471
    Chlazení
    Ciborium
    č
    Dýmky
    Hlavička
    Korálem
    Košík
    Nádoba
    Nápojů
    Náušnic
    Pár
    Pohár
    Prsten
    Souprava
    šperků
    Tabatěrka
    Víno
    Zástěna
Abstract (in czech)
   Deset hesel vědeckého katalogu charakterizuje typické umělecké práce českého stříbrnictví, klenotnictví a galanterie z období biedermeieru jako slohu a životního stylu. Tvoří výběr osobních předmětů jak ze sbírek šlechticů (František Salm, Ulrika von Loevetzow) a průmyslníků (F. J. Duda), tak národních obrozenců či umělců (P. J. Šafařík, spisovatelka Božena Němcová).
Abstract (in english)
   Ten entries of a scientific catalogue characterizes typical objects of the Bohemian silversmithwork, jewellery and haberdashery of the period and lifestyle, called biedermeier. The selection covers artcollections of noble families (Franz von Salm, Ulrike von Loevetzow) and industrialists (F.J. Duda) as well, as national revivalists or artists (P.J.Šafařík, writer Božena Němcová).
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012