Record details

Title
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leónu (Nikaragua)
Statement of responsibility
    Libuše Smolíková, Pavel Havlíček
Other titles
    Buried and fossil soils in the vicinity of León (Nicaragua)
Author
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Pages
    s. 164-165
Year
    2000
Notes
    1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Subject group
    datování C13/C12
    horniny vulkanické
    kvartér
    mezinárodní spolupráce
    mikromorfologie
    pedogeneze
    půda fosilní
    půdy
Geographical name
    León (Nikaragua)
    Nikaragua
Keyword
    Fosilní
    Leónu
    Nikaragua
    Okolí
    Pohřbené
    Půdní
    Půdy
    Sedimenty
    širším
Abstract (in english)
   Buried and fossil soils occur in the surroundings of León and on the slopes of the Casita, San Cristóbal and El Chongo volcanoes within the pyroclastic sequences. Micromorphological study identified the following types of soils: initial (raw) soil, rankers (brown ranker-entisol), braunlehms (brown plastosols-ultisols) and earthified Brownlehms and Rotlehms. Close to the Pacific Ocean palustrine soils are developed
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012