Record details

Title
    Poklesy v poddolovaném území
Statement of responsibility
    Ludvík Loyda
Other titles
    Subsidences due to underground mining
Author
    Loyda, Ludvík
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Československé geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 91, č. 4
Pages
    s. 305-317
Year
    1986
Notes
    12 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    55
Conspectus category
    55
Keyword
    Poddolovaném
    Poklesy
    území
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 9. 2010
Import date
    8. 8. 2012