Record details

Title
    Pollution of Czech rivers by trace elements. The First regional study of river sediments in the Czech Republic
Other titles
    Kontaminace českých řek stopovými prvky. O prvé regionální studii říčních sedimentů v ČR