Record details

Title
    Poloha, Významné rysy morfologie povrchu Vohančic.
Author
    Hrádek, Mojmír
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Vohančice (1255-2005)
Pages
    s. 5-6
Notes
    Projekt: IAA3086301, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Position, Important features of surficial geomorphology of Vohančice (comunity)
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Deblín Upland
    periglacial morphology
    ring structure features
    river network
Keyword
    Morfologie
    Poloha
    Povrchu
    Rysy
    Vohančic
    Významné
Abstract (in czech)
   Geografický přehled katastru obce Vohančice a upozornění na významné rysy povrchu, kterými jsou deblínská oválná struktura, specifický vývoj říční sítě a rysy periglaciální morfologie se řadou skalních útvarů.
Abstract (in english)
   Geographic overview of Vohančice comunity cadaster with caution about important features of the surficial morphology characterized by deblin oval structure, special signs od river network development and periglacial morphology with range of rock landforms.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012