Record details

Title
    Polycyklické aromatické uhlovodíky v okolí Valašského Meziříčí
Author
    Aulehlová, Michaela
    Čáslavský, Josef
    Franců, Eva
    Geršl, Milan
    Mácová, Daniela
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Analýza organických látek
Pages
    10
Keyword
    Aromatické
    Meziříčí
    Okolí
    Polycyklické
    Uhlovodíky
    Valašského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014