Record details

Title
    Porovnání biogeochemických charakteristik Fe, Co, Ni
Author
    Kubínová, Petra
    Navrátil, Tomáš
    Rohovec, Jan
    Skřivan, Petr
Conference
    Mikroelementy (39. : 05.09.2005-07.09.2005 : Medlov, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Mikroelementy 2005
Pages
    s. 89-95
Notes
    Překlad názvu: The comparison of geochemical characteristics of Fe, Co, Ni
    Rozsah: 7 s.
    V publikaci je chybně uvedeno vlastní jméno čtvrtého autora (Jiří), správně: Jan.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Co
    Fe
    geochemistry
    Ni
Keyword
    Biogeochemických
    Charakteristik
    Fe
    Porovnání
Abstract (in czech)
   Předmětem této práce je srovnání geochemických charakteristik železa, manganu, niklu a také kobaltu a dále také výpočet bilancí sledovaných prvků v malém zalesněném povodí.
Abstract (in english)
   The purpose of this paper is to compare the geochemical characteristics of iron, manganese, nickel and cobalt. In addition, the evaluation of the main fluxes of the selected elements in the model catchment is made.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012