Record details

Title
    Posloupnost diagenetických změn ve vápencích na hraničním stratotypu silur/devon, Klonk u Suchomast (12-41 Beroun)
Statement of responsibility
    Jindřich Hladil
Other titles
    Sequence of diagenetic changes in the limestones of the Silurian/Devonian boundary stratotype, Klonk near Suchomasty
Author
    Hladil, Jindřich, 1953-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991
Pages
    s. 51-53
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1991.
Subject group
    Barrandien
    devon
    diageneze
    sedimentologie
    sedimenty karbonátové
    silur
    stratotyp
    struktury sedimentů
Subject category
    rozhraní stratigrafické
Geographical name
    ČR-Čechy
    Suchomasty
Keyword
    12-41
    Beroun
    Diagenetických
    Hraničním
    Klonk
    Posloupnost
    Silur/devon
    Stratotypu
    Suchomast
    Vápencích
    Změn
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012