Record details

Title
    Posouzení seismického zatížení středověkého Dolu Jeroným v České republice
Author
    Kaláb, Zdeněk
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Montanistica Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 1
Pages
    s. 36-41
Year
    2003
Notes
    Překlad názvu: Evaluation of Seismic Load of the Medieval Mine Jeroným, Czech Republic
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    earthquakes
    seismic load
Keyword
    České
    Dolu
    Jeroným
    Posouzení
    Republice
    Seismického
    Středověkého
    Zatížení
Abstract (in czech)
   V současné době probíhají geotechnická a seismologická měření pro stanovení stavu historické památky - středověkého dolu Jeroným v Západních Čechách. Článek shrnuje úvodní seismologické poznatky před zahájením báňských prací.
Abstract (in english)
   Medieval mine Jeroným located in the western part of the Czech Republic has been arranged among historical monuments of the Czech Republic. At present, geotechnical and seismological studies are performed to evaluate conditions for preparing this mine for public. Seismological evaluation of current situation are presented in this contribution.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012