Record details

Title
    Post-drilling destabilization of temperature profile in borehole Yaxcopoil-1, Mexico
Author
    Čermák, Vladimír
    Heidinger, P.
    Šafanda, Jan
    Wilhelm, H.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Hydrogeology Journal
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 2
Pages
    s. 423-428
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: Postupná destabilizace teplotního profilu ve vrtu Yaxcopoil-1, Mexiko
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    Karst
    thermal conditions
    Yucatan Peninsula
Keyword
    Borehole
    Destabilization
    Mexico
    Post-drilling
    Profile
    Temperature
    Yaxcopoil-1
Abstract (in czech)
   Po dokončení 1.5 km hlubokého vrtu Yaxcopoil-1 v impaktové struktuře Chicxulub, který byl vrtán v rámci Programu mezinárodního vědeckého vrtání na kontinentech (ICDP), bylo ve vrtu provedeno 10 teplotních karotáží v časech 0.3 - 0.8, 15, 24 a 34 měsíců po ukončení vrtných prací.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013