Record details

Title
    Post-failure geomorphology and geoelectrical structure of the Girová landslide depletion zone
Other titles
    Postsesuvná morfologie a geoelektrická struktura odlučné oblasti sesuvu na Girové