Record details

Title
    Potassic and ultrapotassic rocks in the so-called Benešov-type granitoid body, Central Bohemian Plutonic Complex
Other titles
    Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu : 13-33 Benešov