Record details

Title
    Prediction of river runoff changes due to hydropower station operation on the Danube
Other titles
    Zmeny vybraných charakteristík hydrologického režimu opusteného koryta Dunaja vplyvom plánovanej prevádzky VD Gabčíkovo