Record details

Title
    Preliminary results of b-values analysis from mining-induced seismic events
Statement of responsibility
    Karel Holub
Author
    Holub, Karel
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana. Series A, Geodynamics
Vol./nr.
    No. 6(95)
Pages
    p. 27-31
Year
    1995
Notes
    4 diagr., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Subject group
    ekologie
    hornoslezská pánev
    průvodní jevy
    seizmologie
    těžba podzemní
    uhlí černé
Subject category
    důlní otřes
Geographical name
    ČR-Morava
    Lazy (Karviná)
Keyword
    Analysis
    B-values
    Events
    Mining-induced
    Preliminary
    Results
    Seismic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012