Record details

Title
    Present-day seismicity of the south-eastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif)
Author
    Havíř, J.
    Pazdírková, J.
    Sýkorová, Z.
    Špaček, Petr
    Švancara, J.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Roč. 50, č. 2
Pages
    s. 233-258
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Současná seismicita jihovýchodní části labského zlomového systému (sv. část Českého masívu)
    Rozsah: 26 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    Bohemian Massif
    Elbe Fault System
    seismicity
Keyword
    Bohemian
    Elbe
    Fault
    Massif
    NE
    Present-day
    Seismicity
    South-eastern
    System
Abstract (in czech)
   Varisky konsolidovaný Český masív je v severní části porušen sz.-jv. zlomy labského zlomového systému. Současná tektonická aktivita tohoto systému se projevuje zvýšenou seismickou aktivitou ve východní části Sudet. S pomocí dočasné lokální seismické sítě bylo lokalizováno více než 100 nových mikrozemětřesení a celkový počet seismických jevů lokalizovaných v této oblasti v letech 1996-2003 se tak zvýšil na 153. Lokální magnitudo kolísá mezi -0.6 a 1.8 a seismická energie je často uvolňována ve formě sekvencí a rojů. Podobný charakter rojů a jejich prostorová koincidence s postvulkanickou aktivitou v jv. části labského zlomového systému a některých fokálních zón západočeské seismoaktivní oblasti naznačuje, že potenciálním mechanismem spouštění rojů mohou být v obou oblastech fluida s vysokým tlakem.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013