Record details

Title
    Present legislation for moderating consequences of mining. Symposium Mining town Příbram
Other titles
    Současná legislativa ve vztahu k zahlazování důsledků důlní činnosti