Record details

Title
    Present microearthquakes activity occurring in Silesia and northern Moravia
Author
    Holub, Karel
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
    Rušajová, Jana
Conference
    Czech - Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudetten and Adjacent Areas (12.11.2008-15.11.2008 : Náchod, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Czech - Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudetten and Adjacent Areas /9./ - Abstracts
Pages
    S. 8-8
Notes
    Překlad názvu: Současná aktivita mikrozemětřesení vyskytujících se ve Slezsku a na severní Moravě
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    focal region
    microearthquake
    swarm
Keyword
    Activity
    Microearthquakes
    Moravia
    Northern
    Occurring
    Present
    Silesia
Abstract (in czech)
   Práce se zabývá seismologickými pozorováními určenými ke zjišťování aktivity mikrozemětřesení ve Slezsku a na severní Moravě. Bylo stanoveno několik epicentrálních oblastí, kde někdy výskyt zemětřesení má charakter zemětřesného roje. Současnou aktivitu lze hodnotit jako velmi nízkou.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012