Record details

Title
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR
Statement of responsibility
    Jan Hradecký
Author
    Hradecký, Jan, 1974-
Language
    česky
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006)
Pages
    s. 16
Notes
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    551.3
    551.4
Conspectus category
    504
    55
Subject group
    eroze vodní
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie dynamická
    geomorfologie
    konference
    koryto
    kvartér Západních Karpat
    modelování
    revitalizace
    studie environmentálních vlivů
    vodoteč
Geographical name
    Morava (Česko)
Keyword
    ČR
    Flyše
    Geomorfologického
    Karpatského
    Oblasti
    Principy
    Režimu
    Toků
    Transformací
    Vodních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012