Record details

Title
    Probing electrical conductivity of the Trans-European Suture Zone
Author
    Brasse, H.
    Červ, Václav
    Ernst, T.
    Hoffmann, N.
    Jankowski, J.
    Józwiak, W.
    Korja, T.
    Kreutzmann, A.
    Neska, A.
    Palshin, N.
    Pedersen, L. B.
    Schwarz, G.
    Smirnov, M.
    Sokolova, E.
    Varentsov, I. M.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    EOS, Transactions, American Geophysical Union
Vol./nr.
    Roč. 87, č. 29
Year
    2006
Notes
    Projekt: GA205/04/0740, GA ČR3cav_un_auth*0000921
    Překlad názvu: Studium elektrické vodivosti Transevropské sutury
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    electrical conductivity
    EMTESZ-Pomerania
    Trans-European Suture Zone
Keyword
    Conductivity
    Electrical
    Probing
    Suture
    Trans-European
    Zone
Abstract (in czech)
   Transevropská sutura je nejdelší tektonická hranice v Evropě a prochází od severozápadu na jihovýchod přes střední Evropu od Severního moře k Černému moři. Je dlouhá více než 2000 km a je tvořena soustavou komplexních přechodů mezi Baltským štítem a středoevropskými mobilními pásmy.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013