Record details

Title
    Problem of reducing the salinity of rivers caused by water brought from Polish hard coal mines
Other titles
    Problém omezení zasolení řek vodami přiváděnými z polských černouhelných dolů