Record details

Title
    A problematic fossil from the Middle Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic)./Problematická fosílie ze středního kambria Barrandienu
Author
    Kordule, V.
    Mikuláš, Radek
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 43, č. 3
Pages
    s. 187-190
Year
    1998
Notes
    Rozsah: 4 s.
Keyword
    Area
    Barrandian
    Barrandienu
    Cambrian
    Czech
    Fosílie
    Fossil
    Kambria
    Middle
    Problematic
    Republic)./Problematická
    Středního
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012