Record details

Title
    Problematika recyklace odpadů v keramických technologiích
Author
    Stoklasa, Jaroslav
Conference
    Mezinárodní konference TOP 2000/6. : 15.06.2000-16.06.2000 : Častá-Papiernička, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Technika ochrany prostredia TOP 2000
Pages
    s. 165-170
Notes
    Projekt: IBS3046004, GA AV ČR
    Překlad názvu: Problems recycling of wastes in ceramic technologies
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Keyword
    Keramických
    Odpadů
    Problematika
    Recyklace
    Technologiích
Abstract (in czech)
   Práce navrhuje technická opatření ve výrobě keramických hmot, která umožňují zužitkovat odpadní látky a stabilizovat je ve finálních materiálech.
Abstract (in english)
   Specific technological and procedural arrangements of equipments for ceramic processes and conditions of the stabilization of the waste mass in final materials are suggested.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012