Record details

Title
    Problematika určování kyselinové neutralizační kapacity půdy
Author
    Chmielová, Marta
    Janušová, H.
    Leško, J.
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Ekotrend 93. Sborník anotací přednášek
Pages
    s. 17-18
Keyword
    Kapacity
    Kyselinové
    Neutralizační
    Problematika
    Půdy
    Určování
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012