Record details

Title
    Problematika variských tektonických procesov v kryštaliniku tatrika a veporika
Statement of responsibility
    Vladimír Bezák
Other titles
    Variscan tectonic processes in the crystalline of the Tatric and Veporic units
Author
    Bezák, Vladimír
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 1
Pages
    s. 87-88
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    oblast veporského krystalinika
    tektonika
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Tatry
Keyword
    Kryštaliniku
    Problematika
    Procesov
    Tatrika
    Tektonických
    Variských
    Veporika
Abstract (in czech)
   Článek se zabývá otázkami poznání variského charakteru tektoniky Západních Karpat. Autor podporuje názory o existenci předpaleozoických fragmentů ve variské struktuře a o jejich modifikaci alpinskými procesy.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012