Record details

Title
    Produkty mělkomořského vulkanismu dokumentované v lomu Zaječov (Barrandien, svrchní kambrium-spodní ordovik)
Other titles
    Deposits of shallow-marine volcanic activity documented in the Zaječov quarry (Barrandian, Late Cambrian-Early Ordovician)
Author
    Hroch, Tomáš
    Machalová, Jitka
    Rapprich, Vladislav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2009
Thesaurus term
    Early Ordovician, shallow-marine eruption, accretionarry lapilli, hyaloclastics
Keyword
    Barrandien
    Dokumentované
    Kambrium-spodní
    Lomu
    Mělkomořského
    Ordovik
    Produkty
    Svrchní
    Vulkanismu
    Zaječov
Abstract (in czech)
   Při dokumentaci spodnopaleozoických vulkanických hornin odkrytých činným lomem v Zaječově (centrální Barrandien) bylo zjištěné široké spektrum vulkanických a sedimentárních procesů. Většina bazaltických až trachydacitických láv vykazuje znaky interakce lávy s vodou a jsou proloženy vrstvami hyaloklastického materiálu sedimentovaného turbiditními proudy nebo úlomkotoky. Pyroklastické uloženiny jsou tvořeny směsí hyaloklastů a akrečních lapil, což se dá vysvětlit jako důsledek mělkomořských (první desítky metrů) erupcí. Některé lávové facie mají subaerické znaky.
Abstract (in english)
   Deposits of shallow-marine volcanic activity documented in the Zaječov quarry (Barrandian, Late Cambrian-Early Ordovician)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014