Record details

Title
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet
Statement of responsibility
    Michal Ritz, Pavel Jurečka, Pavel Sedláček, Zdeněk Klika, David Mohyla, Vít Chalupa, Vlasta Štefanidesová
Other titles
    Products of combustion solid fuels in small domestic furnaces. Part 2., Combustion of brown coal pellets
Author
    Chalupa, Vít
    Jurečka, Pavel
    Klika, Zdeněk, 1943-
    Mohyla, David
    Ritz, Michal
    Sedláček, Pavel
    Štefanidesová, Vlasta
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 51, č. 1
Pages
    s. 69-81
Year
    2005
Notes
    1 obr., 5 diagr., 9 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    504.05
    550.4
    553.9
Conspectus category
    502
    552
    553
Subject group
    kovy těžké
    odpad pevný
    plyny
    prvky stopové
    síra
    studie experimentální
    teplota
    uhlí hnědé
    vyluhování
    zdroje energetické
    znečištění
Keyword
    Domácích
    Hnědouhelných
    Malých
    Paliv
    Pelet
    Produkty
    Spalování
    Topenišťích
    Tuhých
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 2. 2009
Import date
    8. 8. 2012