Record details

Title
    Profesor Kettner - zakladatel a tvůrce kursů geologického mapování
Statement of responsibility
    Josef Jaroš, Čestmír Nekovařík
Other titles
    The Kettner Volume (Variant.)
    Professor Kettner - promoter of the courses of geological mapping
Author
    Jaroš, Josef
    Nekovařík, Čestmír
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    Č. 3-4
Pages
    s. 195-199
Year
    1991
Notes
    1 obr., 1 tab., 1 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    biografie
    historie geologie
    školství
Subject category
    mapa geologická
Keyword
    Geologického
    Kettner
    Kursů
    Mapování
    Profesor
    Tvůrce
    Zakladatel
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012